Sayı fibonacci sayısı mı? - Matematik Problemi

Verilen sayının fibonacci sayısı olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var.

İsterseniz sırayla kendi sayınıza kadar fibonacci sayılarını oluşturup kontrol ederek gidebilirsiniz. Tabi aşırı maliyetli bir çözüm olur, ya da matematikten faydalanırsınız.

Bu çözüme tam kare çözümü denmektedir. Kontrol için aşağıdaki eşitliği kullancağız.

(5*n^2 + 4) veya (5*n …

more ...


Kruskal Algoritması - Greedy Yaklaşımı

En küçük yol ağacı problemine(minimum spanning tree) üretilmiş bir çözümdür. En basit graf algoritmalarından biridir. Greedy yaklaşımı ile çözüme ulaşılır. Amaç bir graf içerisinde tüm düğümleri kapsayan minimum maliyete sahip ağacı elde etmektir.

Aşağıda kabaca algoritmanın çalışmasını anlayabilirsiniz.

 1. Tüm kenarları maliyetlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralay
 2. En düşük maliyetli …
more ...

En basit hali ile text arama işlemi - String Algoritmaları

Text işlemlerinde, bir dizgi içerisinde dizgi aramadaki en basit çözümü inceleyeceğiz.

txt[] = "THIS IS A TEST TEXT"
pat[] = "TEST"
Output: 10
txt[] = "AABAACAADAABAAABAA"
pat[] = "AABA"
Output: 0,9,13

Çözüm aşağıdaki gibi olacaktır.

def search(text, pattern):
  m, n = len(pattern), len(text)
  for i in range(n - m + 1 …
more ...

İş planlama problemi - Greedy Yaklaşımı

İş planlanması ile ilgili olan bir problem. Girdi olarak son teslim tarihine ve kazanç bilgilerine sahip olan işler veriliyor. En büyük kazancı nasıl elde edebileceğimizi bulmamız gerekiyor.

Örnek olarak ;

Input:
 JobID  Son Tarih   Kazanç
  a    4      20  
  b    1      10
  c    1      40 
  d    1      30
Output:
    c, a  


Input …
more ...

Etkinlik paylaşım problemi - Greedy Yaklaşımı

Etkinlik paylaşım problemi klasik bir açgözlü(greedy) yaklaşımı ile çözülen bir problemdir.Greedy kısaca parça parça çözüme ulaşılan ve her bir aşamada o anki en optimum seçeneği seçemedir.

Eğer bir problemi Greedy yaklaşımı ile çözebiliyorsak muhtemelen o problemin çözümü diğer çözüm yöntemlerine göre en optimum çözüm olacaktır fakat her durumda …

more ...

Üs alma işlemi (a^x) - Divide and Conquer

Üs alma işlemi kullanılan programlama dilinin standart olarak verdiği işlemler ile gayet kolay olarak yapılabilen bir işlemdir.En basit hali ile çözüm şu şekildedir.

def brute(num, x):
  result = 1
  for i in range(x):
    result *= num
  return result

Bu çözüm iteratif olarak yazılmış ve O(n) karmaşıklığına sahip hoş …

more ...

Neredeyse sıralı dizi içerisinde arama - Arama Algoritması

Ufak bir işlem sonrası sıralanmış dizinin bazı elemanlarının yerleri karıştırılıyor. Örneğin i. pozisyonda olması gereken eleman i-1 ya da i+1 pozisyonunda bulunuyor. Hedef olarak verilen sayının dizi içerisindeki pozisyonunun bulunması amaçlanıyor.

Örneğin;

Input: arr[] = {10, 3, 40, 20, 50, 80, 70}, key = 40
Output: 2

Input: arr[] = {10, 3 …
more ...

Girilen sayıdan bir sonraki büyük sayıyı bulma - Matematik Problemi

String olarak verilen sayının bir sonraki büyük saıyı ekrana bastıran, eğer şartlar uygun değilse imkansız yazan problemi inceleyeceğiz.

Input: n = "218765"
Output: "251678"

Input: n = "1234"
Output: "1243"

Input: n = "4321"
Output: "Imkansız"

Input: n = "534976"
Output: "536479"

Çözüm için;

 1. Eğer tüm sayılar azalan sırada ise 'Imkansız' basılır.
 2. Eğer tüm …
more ...

KMP Algoritmasi - String Algoritmaları

Bir diğer string arama algoritmalarından olan KMP algoritmasına bakacağız.

Örnek olarak;

txt = "THIS IS A TEST TEXT"
pat = "TEST"
Output : 10

ve

txt = "AABAACAADAABAAABAA"
pat = "AABA"
Output : 0, 9, 13

Bir önceki yazıda en kaba hali ile bir text içerisinde nasıl başka bir text aramasının yapılacağını incelemiştik. O algoritma O …

more ...