Text işlemlerinde, bir dizgi içerisinde dizgi aramadaki en basit çözümü inceleyeceğiz.

txt[] = "THIS IS A TEST TEXT"
pat[] = "TEST"
Output: 10
txt[] = "AABAACAADAABAAABAA"
pat[] = "AABA"
Output: 0,9,13

Çözüm aşağıdaki gibi olacaktır.

def search(text, pattern):
  m, n = len(pattern), len(text)
  for i in range(n - m + 1):
    for j in range(m):
      if text[i + j] != pattern[j]:
        break
    if j + 1 == m:
      print(i)

if __name__ == '__main__':
  txt = "AABAACAADAABAAABAA"
  pat = "AABA"
  search(txt, pat)

En iyi durum nedir?

txt[] = "AABCCAADDEE"
pat[] = "FAA"

Desenin ilk karakteri arana text içerisinde bulunmadığı zamandır ve karmaşıklık O(n) olur.

En kötü durum nedir?

txt[] = "AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
pat[] = "AAAAA"

Yani tüm karakterler aynı olduğunda ve

txt[] = "AAAAAAAAAAAAAAAAAB"
pat[] = "AAAAB"

son karakterler aynı olursa. Bu durumda da karmaşıklık O(m*(n-m+1)) olur.

String arama işlemlerinin önemli olduğunu söylemiştim. Bu gördüğünüz algoritma adı üstünde en kaba,basit çözümdür. Çok daha efektif algoritmalar bulunmaktadır.


Comments

comments powered by Disqus