Prim Algoritması - Greedy Yaklaşımı

Tıpkı Kruskal algoritmasında olduğu gibi Prim algoritmasında da amaç en kısa yol ağacını bulmaktır ve greedy yaklaşımı ile çözülür.

Algoritma aşağıdaki şekilde çalışır.

  1. Ağaca eklenmiş tüm düğümleri tutacak bir küme oluştur(mst_set).
  2. Başlangıçta tüm düğümlere sonsuz değeri verin sadece içlerinden bir tanesini seçmek için 0 değeri verin.
  3. Eğer 1. adımda …
more ...

Kruskal Algoritması - Greedy Yaklaşımı

En küçük yol ağacı problemine(minimum spanning tree) üretilmiş bir çözümdür. En basit graf algoritmalarından biridir. Greedy yaklaşımı ile çözüme ulaşılır. Amaç bir graf içerisinde tüm düğümleri kapsayan minimum maliyete sahip ağacı elde etmektir.

Aşağıda kabaca algoritmanın çalışmasını anlayabilirsiniz.

  1. Tüm kenarları maliyetlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralay
  2. En düşük maliyetli …
more ...