Prim Algoritması - Greedy Yaklaşımı

Tıpkı Kruskal algoritmasında olduğu gibi Prim algoritmasında da amaç en kısa yol ağacını bulmaktır ve greedy yaklaşımı ile çözülür.

Algoritma aşağıdaki şekilde çalışır.

 1. Ağaca eklenmiş tüm düğümleri tutacak bir küme oluştur(mst_set).
 2. Başlangıçta tüm düğümlere sonsuz değeri verin sadece içlerinden bir tanesini seçmek için 0 değeri verin.
 3. Eğer 1. adımda …
more ...

Bozuk para problemi - Greedy Yaklaşımı

Bize verilen bir miktar para var ve bu miktarı en az sayıda banknot ile karşılamak istiyoruz. Gerçek hayattada sıkça karşılaşılan bir problemi aslında greedy yaklaşımı ile çözüyoruz.

Örneğin

Input: V = 70 TL
Output: 2
50 TL + 20 TL = 70 TL

Input: V = 121 TL
Output: 3
100 TL + 20 TL …
more ...

Kruskal Algoritması - Greedy Yaklaşımı

En küçük yol ağacı problemine(minimum spanning tree) üretilmiş bir çözümdür. En basit graf algoritmalarından biridir. Greedy yaklaşımı ile çözüme ulaşılır. Amaç bir graf içerisinde tüm düğümleri kapsayan minimum maliyete sahip ağacı elde etmektir.

Aşağıda kabaca algoritmanın çalışmasını anlayabilirsiniz.

 1. Tüm kenarları maliyetlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralay
 2. En düşük maliyetli …
more ...

İş planlama problemi - Greedy Yaklaşımı

İş planlanması ile ilgili olan bir problem. Girdi olarak son teslim tarihine ve kazanç bilgilerine sahip olan işler veriliyor. En büyük kazancı nasıl elde edebileceğimizi bulmamız gerekiyor.

Örnek olarak ;

Input:
 JobID  Son Tarih   Kazanç
  a    4      20  
  b    1      10
  c    1      40 
  d    1      30
Output:
    c, a  


Input …
more ...

Etkinlik paylaşım problemi - Greedy Yaklaşımı

Etkinlik paylaşım problemi klasik bir açgözlü(greedy) yaklaşımı ile çözülen bir problemdir.Greedy kısaca parça parça çözüme ulaşılan ve her bir aşamada o anki en optimum seçeneği seçemedir.

Eğer bir problemi Greedy yaklaşımı ile çözebiliyorsak muhtemelen o problemin çözümü diğer çözüm yöntemlerine göre en optimum çözüm olacaktır fakat her durumda …

more ...