En küçük yol ağacı problemine(minimum spanning tree) üretilmiş bir çözümdür. En basit graf algoritmalarından biridir. Greedy yaklaşımı ile çözüme ulaşılır. Amaç bir graf içerisinde tüm düğümleri kapsayan minimum maliyete sahip ağacı elde etmektir.

Aşağıda kabaca algoritmanın çalışmasını anlayabilirsiniz.

 1. Tüm kenarları maliyetlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralay
 2. En düşük maliyetli kenarı seçin ve oluşturduğunuz ağaçta çevrim oluşturup oluşturmadığını kontrol edin.Eğer içermiyorsa kenarı ağaca ekleyin.
  1. adımı işlem tamamlanana kadar devam ettirin.

Minimum spanning tree (V-1) adet kenar içerecektir.

Çevrim oluşturmak ne demektir? Eğer başladığınız bir noktadan dönüp dolaşıp ağaç üzerinde tekrar aynı noktaya gelebiliyorsanız çevrim oluşmuş demektir. Çevrim olup olmadığının anlanması özel bir konudur. Bununla ilgili yazılarımı ilerleyen zamanlarda yazacağım. Union-Find algoritması kullanılır.Mantık olarak çok basittir.

Çözüm aşağıdaki gibi olur

parent = dict()
rank = dict()


def make_set(vertice):
  parent[vertice] = vertice
  rank[vertice] = 0


def find(vertice):
  if parent[vertice] != vertice:
    parent[vertice] = find(parent[vertice])
  return parent[vertice]


def union(vertice1, vertice2):
  root1 = find(vertice1)
  root2 = find(vertice2)
  if root1 != root2:
    if rank[root1] > rank[root2]:
      parent[root2] = root1
    else:
      parent[root1] = root2
      if rank[root1] == rank[root2]:
        rank[root2] += 1


def get_sorted_edges(graph):
  'Kenarları elde edelim'
  edges = []
  for src in graph:
    for dest in graph[src]:
      edges.append(tuple(src) + dest)
  return sorted(edges, key=lambda x: x[2])


def print_kruskal(graph):
  for vertex in graph:
    make_set(vertex)
  sorted_edges = get_sorted_edges(graph)
  for edge in sorted_edges:
    v1, v2, w = edge
    if find(v1) != find(v2):
      union(v1, v2)
      print(edge) # sonuc

if __name__ == '__main__':
  """
      10
    0--------1
    | \   |
    6|  5\  |15
    |   \ |
    2--------3
      4
  Vertices = 0,1,2,3
  """
  graph = {"0": [("1", 10), ("2", 6), ("3", 5)],
       "1": [("3", 15)],
       "2": [("3", 4)],
       "3": []}
  print_kruskal(graph)

Bu algoritmanın zaman karmaşası O(ElogE) veya O(ElogV) olur.


Comments

comments powered by Disqus