Etkinlik paylaşım problemi klasik bir açgözlü(greedy) yaklaşımı ile çözülen bir problemdir.Greedy kısaca parça parça çözüme ulaşılan ve her bir aşamada o anki en optimum seçeneği seçemedir.

Eğer bir problemi Greedy yaklaşımı ile çözebiliyorsak muhtemelen o problemin çözümü diğer çözüm yöntemlerine göre en optimum çözüm olacaktır fakat her durumda uygulanamaz.

Şimdi probleme gelelim, size n adet aktivite ve her aktivitenin başlangıç ve bitiş süreleri veriliyor.Sizden tek bir kişinin yapabileceği en fazla sayıda aktivite gerçekleştirmesi isteniyor.

Örneğin;

etkinlikler = 0  1 2 3 4 5
       - - - - - - - - - - - -
başlangıç[] = {1, 3, 0, 5, 8, 5};
bitiş[]   = {2, 4, 6, 7, 9, 9};
Cevap = {0,1,3,4}

İlk bitecek aktiviteleri aradan çıkarırsak sonuca ulaşabiliriz.Bunun için yapılması gerekenler;

 1. Aktiviteleri bitiş zamanlarına göre sıralamalıyız
 2. Sıralanmış aktivitelerden ilkini almalıyız.
 3. Geriye kalan aktivitelerin başlangıç zamanı ile seçilen aktivitenin bitiş zamanı karşılaştırılmalı

Çözüme ait kod aşağıdaki gibi olur.

def print_max_activities(activities):
  choise,activities = activities[0],activities[1:]
  print(choise)
  for i in activities:
    if i[0] >= choise[1]:
      choise = i
      print(choise)

if __name__ == '__main__':
  #[(start,finish)]
  activities = [(1,2),(3,4),(0,6),(5,7),(8,9),(5,9)]
  activities.sort(key=lambda x : x[1]) #Bitişe göre sıralama
  print_max_activities(activities)

Comments

comments powered by Disqus