Sieve of Eratosthenes - Matematik Problemi

Verilen bir n sayısı var ve bu sayıya kadar olan tüm asal sayıların elde edilmesi için sunulmuş en efektif çözümdür (ref: Wiki).

gif

Algoritma şu şekilde çalışır.

  1. 2'den n'e kadar bir liste yaratılır. (2,3,4,5,6...n)
  2. p = 2 yapılarak ilk asal sayı 2 ilan edilir.
  3. 2p,3p,4p …
more ...

Sayının faktoriyelinde sonda bulunan 0'ların sayısı - Matematik Problemi

Verilen sayının faktoriyelinde sonda bulunan sıfırların sayısını bulmamız gerekiyor.

Örneğin;

Input: n = 5
Output: 1
5! = 20

Input: n = 20
Output: 4
20! = 2432902008176640000

Input: n = 100
Output: 24

En basit hali ile çözüm, sayının faktoriyelini hesaplamak ve sondaki sıfıların sayısını saymak. Masraflı ve büyük sayılar için çalışmayacak bir yöntem …

more ...

Hileli parayı hilesiz yapmak - Matematik Problemi

Verilen bir fonksiyon yazı tura işlemini %60 yazı %40 tura gelecek şekilde gerçekleştiriyor. Bu verilen fonksiyonu kullanarak bu işlemi nasıl hilesiz yapabiliriz?

Paranın %60 olasılıkla 0, %40 olasılık ile 1 döndürdüğünü biliyoruz. Çözüm olarak bu fonksiyonu iki kere çağıracağız. Eğer sonuçlar (1,0) veya (0,1) ise problem yok, direk …

more ...

Fibonacci sayısı oluşturma - Matematik Problemi

Fibonacci sayılarını oluşturmanın birden fazla yöntemi vardır.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 141, ……..

Fn = Fn-1 + Fn-2

F0 = 0 and F1 = 1.

Metot 1 ( recursion )

Yukarıda verilmiş olan matematik ifadesinin direkt olarak uygulanmış halidir. İşe yarar ama çok fazla maliyetlidir.

T(n) = T(n-1 …

more ...


Veri akışının aritmetik ortalaması - Matematik Problemi

Bu problemde elimize, bir kaynaktan gelen sürekli veriler var yani hep bir sayı akışı var. Bizden her gelen yeni sayı için o anki aritmetik ortalama istenmektedir.

Örneğin;

Akış ... 10, 20, 30, 40, 50, 60, …
10 geldiğinde ortalama 10.00
20 geldiğinde ortalama 15.00
30 geldiğinde ortalama 20.00
40 …
more ...

Sayı fibonacci sayısı mı? - Matematik Problemi

Verilen sayının fibonacci sayısı olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var.

İsterseniz sırayla kendi sayınıza kadar fibonacci sayılarını oluşturup kontrol ederek gidebilirsiniz. Tabi aşırı maliyetli bir çözüm olur, ya da matematikten faydalanırsınız.

Bu çözüme tam kare çözümü denmektedir. Kontrol için aşağıdaki eşitliği kullancağız.

(5*n^2 + 4) veya (5*n …

more ...


Girilen sayıdan bir sonraki büyük sayıyı bulma - Matematik Problemi

String olarak verilen sayının bir sonraki büyük saıyı ekrana bastıran, eğer şartlar uygun değilse imkansız yazan problemi inceleyeceğiz.

Input:  n = "218765"
Output: "251678"

Input:  n = "1234"
Output: "1243"

Input: n = "4321"
Output: "Imkansız"

Input: n = "534976"
Output: "536479"

Çözüm için;

  1. Eğer tüm sayılar azalan sırada ise 'Imkansız' basılır.
  2. Eğer tüm …
more ...