Type class nedir? - FP

Yazıya başlamadan önce belirtmem gerekir ki örnekleri Scala üzerinden verdiğim için Scala ve temel düzeyde implicit kavramını bildiğinizi varsaymaktayım.

Type class'ı basitçe anlatmak gerekirse, uygulamamız sahip olmak istediğimiz bazı işlevsellikleri sağlayan bir arayüzdür. Scala'da çoğunlukla trait ile birlikte en az bir type parametresi ile tanımlanır. En önemli özelliklerinden biri ad-hoc …

more ...

Algebraic Data Types nedir? - FP

İsmi bu kadar karmaşık olup da arkasındaki fikir bu kadar basit olan bir yapı olduğunu sanmıyorum. Olay tamamen veriyi modellemektir, davranışlar ile ilgilenilmez. Veri modellenirken mantıksal ve(and) ile veya(or) işleminden yararlanılır. Kısaca örnek vermek gerekirse:

sealed trait Şekil
case class Çember(v: Double) extends Şekil …
more ...