İlk iş kısa süreliler (Shortest Job First)

Bir önceki yazımda cpu zamanlama algoritmalarından olan fcfs algoritmasından bahsetmiştim.Asıl ismi "shortest next CPU burst algorithm" olarak geçen ve yine bir cpu zamanlama algoritması olan Shortest Job First(SJF) yani en kısa iş ilk algoritmasını inceleyelim.

Bu algoritmada belli bir sırada bekleyen işlerden önce kısa olanların işlenmesi amaçlanmıştır.Eğer …

more ...

İlk gelen işi kapar (First Come First Serve)

Kısaca FCFS algoritması.İsim benzerliği ve aslında çalışma mantığı bakımında kuyruk(queue) veri yapısına çok benzer(FIFO).Bilgisayar alanında özellikle işletim sistemlerinde bir çok alanda kullanılan bir algoritmadır.Bu algoritmik yaklaşımda bir sıraya ilk girenin işi ilk halledilmektedir.

Bu şu şekilde açıklanabilir.Mahallenizde bir berber bulunmaktadır fakat ne yazık ki …

more ...