İş planlanması ile ilgili olan bir problem. Girdi olarak son teslim tarihine ve kazanç bilgilerine sahip olan işler veriliyor. En büyük kazancı nasıl elde edebileceğimizi bulmamız gerekiyor.

Örnek olarak ;

Input:
 JobID  Son Tarih   Kazanç
  a    4      20  
  b    1      10
  c    1      40 
  d    1      30
Output:
    c, a  


Input: 
  JobID   Son Tarih   Kazanç
   a     2      100
   b     1      19
   c     2      27
   d     1      25
   e     3      15
Output:
    c, a, e

Greedy yaklaşımı ile şu şekilde çözebiliriz.

 1. Tüm işleri azalan kazanç oranlarına göre sırala
 2. İlk iş başlangıcın olsun
 3. Geriye kalan n-1 iş için
  1. Eğer şuanki iş zaman aşımına uğramadan sonuç listesine sığabiliyorsa elindeki işi sonuç dizisine ekle, aksi halde şuanki işi es geç.

Çözüm aşağıdaki gibi olacaktır.

def print_job_scheduling(jobs):
  jobs.sort(key=lambda x: x[2], reverse=True)
  result, slot = [None] * len(jobs), [False] * len(jobs)
  for job in jobs:
    j = min(len(jobs), job[1]) - 1
    while j >= 0:
      if not slot[j]:
        result[j] = job[0]
        slot[j] = True
        break
      j -= 1

  print(result, sep='\n')

if __name__ == '__main__':
  # (id,zaman aşımı,kazanç)
  jobs = [('a', 2, 100), ('b', 1, 19),
      ('c', 2, 27), ('d', 1, 25), ('e', 3, 15)]
  print_job_scheduling(jobs)

Bu algoritmanın zaman karmaşıklığı O(n^2) olacaktır.Union-find veri yapısı kullanılarak O(n) gibi bir karmaşıklıkta çözülebilir.


Comments

comments powered by Disqus