Hangi sıralama algoritması belleğe en az sayıda yazma yapar?

Hafızaya yazma işlemini azaltmak, büyük veri kümeeleri üzerinde uğraşmanın maliyetli olduğu EEPROMs ve ya flash gibi platformlar için kazançlıdır.

Sıralama algoritmaları arasında Selection Sort agoritmasının en az sayıda yazma işlemi yaptığını(O(n)) biliyoruz. Fakat Cycle Sort neredeyse her zaman Selection Sort algoritmasına göre daha az sayıda yazma işlemi yapar …

more ...

Sıralama algoritmalarında kararlılık nedir?

Sıralama algoritmalarında bazen kararlılık ile ilgili bir takım bilgiler görürüz.Kısaca açıklamak gerekirse, sırarısz bir dizide aynı değerlere sahip elemanların dizilişi, dizi sıralandığında da korunuyorsa algoritma kararlıdır.

Kararlı özelliğine sahip algoritmalar; Insertion sort, Merge sort, Bubble sort. Kararsız olanlar; Heap sort, Quick sort.

Ancak verilen kararlı olmayan aloritmalar kolayca kararlı …

more ...

Quick sort için en kötü durum nedir?

Quick sort ortalama zamanda çalıştığında en verimli çalışan ve en çok kullanılan algoritmalardan biridir. Pivot seçiminin ne kadar önemli olduğunu algoritmayı incelediğinizde göreceksiniz.

En kötü duruma sebebiyet veren şartlar aşağıdadır.

  1. Dizi zaten aynı yönde sıralıysa.
  2. Dizi ters yönde sıralıysa.
  3. Tüm elemanlar aynıysa
more ...

Radix Sort - Sıralama Algoritmaları

Türkçe'de taban sıralaması , basamaklı sıralama , kök sıralaması veya hane sıralaması olarak geçen bu algoritmada sıralanacak olan veriler hanelerine göre sıralanır.En değersiz olan haneden en değerli haneye doğru sıralama işlemi yapılır.

Sıralanacak verilerin tamsayı olduğu durumlarda kullanılan bu algoritma işlenirken ilk olarak sıralanacak olan veri kümesindeki elemanların en büyük elemanının …

more ...

Quick Sort - Sıralama Algoritmaları

Quick sort, Türkçe hızlı arama olan bu algoritma günümüzde en çok tercih edilen sıralama algoritmasıdır.1960 yılında C. A. R. Hoare tarafından ortaya atılmıştır.Bu algoritma yaklaşım bakımından "parçala ve çözümle" ilkesine göre çalışmaktadır.

Bu yaklaşım şu şekilde açıklanabilir.Eldeki problem çok daha ufak problemciklere ayrılır ve bütün bu problemcikler …

more ...

Selection Sort - Sıralama Algoritmaları

Veri kümesinin sıralı olarak tutulması için geliştirilmiş en basit sıralama algoritmalarındandır.Türkçe'de seçmeli sıralama , seçerek sıralama şeklinde kullanılır.Geliştirilen uygulamalarda seçmeli sıralama kullanmak için düzgün bir analiz yapılması gerekir.Yer değiştirme sayısındaki sabitlik dolayısı ile büyük sayıda verinin bulunduğu uzun dosyalarda lineer zamanda sıralama yapılabilir.

Temel olarak işleyiş şu şekilde …

more ...

Insertion Sort - Sıralama Algoritmaları

Uygulaması kolay olan bu algoritmayı büyük diziler yerine daha küçük dizilerde kullanıldığında ve özellikle gelen veri kümesinin zaten sıralanmış veya sıralanmış haline çok yakın olduğunda kullanılır.

Kararlı bir algoritma olmasıyla birlikle çalışma anında ek bir bellek ihtiyacı duymayan bu algoritma Türkçe'da yerleştirmeli sıralama , eklemeli sıralama ve sokma sıralaması olarak adlandırılabilir …

more ...

Bubble Sort - Sıralama Algoritmaları

Algoritma yazılarıma sıralama algoritmaları ile başlamak istedim.İlk olarak bubble sort ile başlamayı düşünürken bundan bir süre önce izlediğim bir video aklıma geldi.

Bu videoda Barack Obama'nın başkan seçilmeden önce Google'da yaptığı bir konuşma geçiyor. Google CEO'su Eric Schmidt ile yaptığı sohbette Obama'ya bir milyon adet 32-bit integer sayıyı sıralamak …

more ...