Sıralama algoritmalarında bazen kararlılık ile ilgili bir takım bilgiler görürüz.Kısaca açıklamak gerekirse, sırarısz bir dizide aynı değerlere sahip elemanların dizilişi, dizi sıralandığında da korunuyorsa algoritma kararlıdır.

Kararlı özelliğine sahip algoritmalar; Insertion sort, Merge sort, Bubble sort. Kararsız olanlar; Heap sort, Quick sort.

Ancak verilen kararlı olmayan aloritmalar kolayca kararlı hale getirelebilirler.


Comments

comments powered by Disqus