Veri kümesinin sıralı olarak tutulması için geliştirilmiş en basit sıralama algoritmalarındandır.Türkçe'de seçmeli sıralama , seçerek sıralama şeklinde kullanılır.Geliştirilen uygulamalarda seçmeli sıralama kullanmak için düzgün bir analiz yapılması gerekir.Yer değiştirme sayısındaki sabitlik dolayısı ile büyük sayıda verinin bulunduğu uzun dosyalarda lineer zamanda sıralama yapılabilir.

Temel olarak işleyiş şu şekilde gerçekleşir.İlk olarak veri kümesinin ilk elemanı seçilir ve geri kalan veriler ile karşılaştırılarak en küçük eleman bulunur ve kümenin başına yazılır.Daha sonra bir sonraki elemanlar içinde aynı işlem yapılarak dizi sıralanana kadar n. adımda tamamlanır.Aşağıdaki animasyon ile daha iyi anlayabiliriz.

Selection Sort
(Alıntı : wikipedia)

Karmaşıklık analizi : O(n \^ 2)
Karşılaştırma sayısı : n\^2 / 2
Yer değiştirme sayısı : n (sabit)

BURAK KÖSE


Comments

comments powered by Disqus