Sıralı olarak verilen bir dizi içerisinde, hedef olarak belirtilen sayıya en yakın(eşit değil) k tane elemanı elde etmeye yarayan problemdir.

Problemin basit olarak çözümü, k tane elemanın bulunması için diziyi lineer olarak aramaktan geçer.

 1. İlk elemandan başlayarak geçit alanına kadar gel(Geçit alanı: Sonraki elemanın büyük, üzerinde bulunan elemanın küçük veya eşit olduğu nokta). Karmaşıklık O(n)'dir.
  1. adımda bulunan noktanın her iki tarafını karşılaştırarak ekrana k tane eleman ver. Bu adım da O(k) zaman alır.

Genel olarak bu çözüm O(n) zaman alır.

Şimdi daha optimize ve O(logn + k) zaman alan bir çözümü inceleyelim. Bu çözüm aslında yukarıdaki çözüme benziyor fakat geçit bölgesini binary search algoritması ile buluyoruz(Dizi sıralı çünkü).

Çözüm aşağıdaki gibidir.

def find_cross_point(arr, low, high, x):
  # x tüm elemanlardan büyükse
  if arr[high] <= x:
    return high
  # x tüm elemanlardan küçükse
  if arr[low] > x:
    return low

  # Orta noktayı bulma
  mid = (low + high) // 2

  # X ortanca elemansa
  if arr[mid] <= x and arr[mid + 1] > x:
    return mid

  # x < arr[mid] ve x < arr[mid+1] ise
  if arr[mid] < x:
    return find_cross_point(arr, mid + 1, high, x)

  return find_cross_point(arr, low, mid - 1, x)


def print_closest(arr, x, k):
  l = find_cross_point(arr, 0, len(arr) - 1, x)
  r, count = l + 1, 0

  # Eşit elemanları dikkate alma
  if arr[l] == x:
    l -= 1

  # Geçiş noktasından itibare sağ ve sol kontrolu
  while l >= 0 and r < len(arr) and count < k:
    if x - arr[l] < arr[r] - x:
      print(arr[l])
      l -= 1
    else:
      print(arr[r])
      r += 1
    count += 1

  # Sağ tarafta hiç eleman yoksa sol tarafı yazdır
  while count < k and l >= 0:
    print(arr[l])
    l, count = l - 1, count + 1

  # Sol tarafta hiç eleman yoksa sağ tarafı yazdır
  while count < k and r < len(arr):
    print(arr[r])
    r, count = r + 1, count + 1

if __name__ == '__main__':
  arr = [12, 16, 22, 30, 35, 39, 42,
      45, 48, 50, 53, 55, 56]
  target, k = 35, 4
  print_closest(arr, target, k)

Comments

comments powered by Disqus