N adet basamağa sahip bir merdivende, en alt noktadan üst noktaya her seferinde en fazla bir veya iki adım atarak kaç farklı şekilde ulaşabileceğimizi bulacağız.

basamak Örneğin yadaki resim için 3 adet çözüm vardır.

Daha fazla örnek;

Input: n = 1
Output: 1
Sadece 1 adımda ulaşılır

Input: n = 2
Output: 2
İki farklı adımda ulaşılır: (1, 1) ve (2)

Input: n = 4
Output: 5
(1, 1, 1, 1), (1, 1, 2), (2, 1, 1), (1, 2, 1), (2, 2)

Basit olarak rekürsif olarak çözebilir. yol(n) = yol(n-1) + yol(n-2) . Aslında yandaki formulun fibonacci formulu olduğu çok belli.

def recursion(n):
  if n <= 1:
    return n
  return recursion(n - 1) + recursion(n - 2)


def solve(n):
  return recursion(n + 1)

if __name__ == '__main__':
  n = 4
  print(solve(n))

Yukarıdaki çözüm O(2^n) zaman karmaşasına sahiptir. Tabi çok daha efektif çözmenin yollarını şurada daha önce belirttim.

Problemin genelleştirilmiş hali

Örneğin kişinin m adıma kadar hakkı olsun. m=4 için kişi her bir anda 1, 2, 3 veya 4 adım atabilir. yol(n, m) = yol(n-1, m) + yol(n-2, m) + ... yol(n-m, m)

def calculate(n, m):
  if n <= 1:
    return n
  res = 0
  i = 1
  while i <= m and i <= n:
    res += calculate(n - i, m)
    i += 1
  return res


def solve_gen(n, m):
  return calculate(n + 1, m)

if __name__ == '__main__':
  basamak = 4
  adim = 2
  print(solve_gen(basamak, adim))

Comments

comments powered by Disqus