Bir dizi içerisinde en uzun artan altdiziyi bulmayı amaçlayan bir problemdir. Örneğin

Input:
  {10, 22, 9, 33, 21, 50, 41, 60, 80}
Output:
  6{10, 22, 33, 50, 60, 80}

LCS algoritmasına benzer bir yol izleyeceğiz. Kod anlaşılır durumda, çözüm aşağıdadır.

def lis(arr):
  lis = [1] * len(arr)

  for i in range(1, len(arr)):
    for j in range(i):
      if arr[i] > arr[j] and lis[i] < lis[j] + 1:
        lis[i] = lis[j] + 1

  return max(lis)

if __name__ == '__main__':
  arr = [10, 22, 9, 33, 21, 50, 41, 60]
  print(lis(arr))

Yukarıdaki algoritmanın zaman karmaşıklığı O(n^2)'dir. Algoritma farklı bir yaklaşım ile O(nlogn) karmaşıklık ile çözülebilir. İncelemek için : link


Comments

comments powered by Disqus