Üs alma işlemi (a^x) - Divide and Conquer

Üs alma işlemi kullanılan programlama dilinin standart olarak verdiği işlemler ile gayet kolay olarak yapılabilen bir işlemdir.En basit hali ile çözüm şu şekildedir.

def brute(num, x):
    result = 1
    for i in range(x):
        result *= num
    return result

Bu çözüm iteratif olarak yazılmış ve O(n) karmaşıklığına sahip hoş …

more ...